Program för Klimatmötet

Du som väntat – nu är programmet för Klimatmötet Greentopia@Way Out West klart. Alla medverkande är inte på plats än men redan nu kan det utropas – vilket inspirerande, utmanande, tungt program! Deltagande på Klimatmötet sker via inbjudan och platserna är begränsade. Vill du deltaga men saknar en inbjudan? Sänd oss en mail på greentopia@svensklive.se så löser vi det. Men vänta inte för länge – platserna är begränsade.

Tider

11 augusti kl. 13 – 17

13.00 – 13.45 Framtiden
14.00 – 14.45 Engagemang och samhällsomställning
15.00 – 15.45 Hållbar matrevolution och zero waste
16.00 – 16.45 Den inre omställningen
16.45 – 17.00 Avrundning med efterföljande mingel

12 augusti kl 10.00 – 17.00

10.00 – 10.45 Att vara en progressiv aktör
11.00 – 11.45 Resande och beteenden
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.45 innovation, experiment och utveckling 
14.00 – 14.45 Klimatomställningens textil- och modeindustri
15.00 – 15.45 Event som förändrar
16.45 – 17.00 Avrundning med fokus på framtiden

Framtiden

Välkomen till Klimatmötet Greentopia @ Way Out West. Varför är omställning viktigt, vad är eventbranschens roll och varför ska vi gå i framkanten?

Engagemang och samhällsomställning

Vi börjar med att vända blicken inåt. Varför bryr vi oss, vad driver oss? Hur kan vi använda våra plattformar, våra konserter, våra matcher, vår karriär och uttryck, vår makt för att inspirera och påverka? På vilka olika sätt kan vi – som individer och offentliga personer – bidra till omställningen, till att fler bryr sig? Hur hittar vi modet att utmana status quo? Hur navigerar vi det motstånd som uppstår?

Hållbar matrevolution och zero waste

Mat och dryck är en stor del av en eventupplevelse. Men världens livsmedelsproduktion är långt ifrån hållbar – den står för mer än en tredjedel av världens utsläpp av växthusgaser. Samtidigt slänger vi en tredjedel av den mat som produceras i onödan. Hur kan vi arrangörer minska svinnet på våra event? En stor trend är skiftet till växtbaserad kost. Finns det risker när det gäller hälsa, rättvisa, och hållbarhet med detta skifte? Måste vi sluta äta kött? Vi möter innovatörer, inspiratörer och experter som jobbar med hållbar mat och dryck.

Den inre omställningen

För att axla omställningen krävs ett empatiskt och modigt ledarskap. Tillsammans med experter inom psykologi, kommunikation och ledarskap utforskar vi den inre resan. Vilka förändringar behöver vi göra hos oss själva för att kunna förbereda oss och våra organisationer på en förändrad framtid? Hur kan vi förhålla oss till olika klimatkänslor – sorg, ångest och frustration? Vilka egenskaper behöver vi plocka fram för att lyckas med omställningsarbetet?

Att vara en progressiv aktör

Från individ till organisation. Hur blir vår organisation en ledare istället för en följare? Vad är eventföretagens roll i omställningen? Hur kan vi samverka med andra aktörer i näringslivet? Vi får lyssna till företagschefer som gått i bräschen för hållbar omställning i sina respektive branscher och en reflektion från forskningen på näringslivets roll i omställning.

Resande och beteenden

Den största klimatpåverkan från stora event har enligt studier sin grund i transporter – närmare bestämt besökarnas resor. Hur kan vi eventarrangörer och kollektivtrafikbolag samverka för att minska koldioxidavtrycket från transporter? Hur kan resandet bli en förlängd del av upplevelsen? Vad kan vi göra på kort sikt här och nu för att uppmana besökare, medverkande och andra intressenter att resa hållbart – och hur vill vi att det ska se ut i framtiden? 

Innovation, experiment och utveckling 

Festivaler och event är samhällets spegelbild. Våra temporära städer reflekterar omvärlden. Resursslöseri, klimatpåverkan, skadliga normer, fördomar och systemfel existerar även innanför entréportarna. Det innebär att de fungerar som ultimata plattformar där vi kan prototypa hållbar innovation och stadsutveckling och där besökare får testa nya saker som kan leda till bestående beteendeörändringar. Hur kan vi ge utrymme för hållbara start-ups, miljörevolutionerande teknik och nya metoder och idéer? Vad är vår roll i innovationssystemet? Och hur kan vi använda kunskap och resultat för att hjälpa omvärlden till en rättvis klimatomställning?

Klimatomställningens textil- och modeindustri

En stor och viktig trend är omställningen från linjär till cirkulär ekonomi. Detta påverkar hur vi producerar arbetskläder, merchandise och annat material till våra event. Hur skapar vi förutsättningar för aktörer som till exempel kommuner, regioner, enskilda aktörer att kraftsamla för en gemensam omställning? Vad kan vi lära av Västra Götalandsregionens arbete med textil och cirkulär ekonomi? Kan konsumtion av textil bidra till positiv påverkan på samhälle och miljö, eller handlar det alltid om att göra ”så lite som möjligt”? Hur intresserade är egentligen medborgarna?

Event som förändrar

Eventbranschen har stora möjligheter att vara trendsättare och opinionsbildare. Hur kommunicerar vi våra värderingar, våra ambitioner och våra framgångar på ett engagerande, kraftfullt och trovärdigt sätt? Vad är “washing” och hur undviker vi det? Är det ok att kalla sig klimatpositiv? Hur förhåller vi oss till partnerskap? Hur kan vi använda vår makt för att stödja de som står i frontlinjen av klimatomställningen samt för att påverka beslutsfattare? Och vad kan vi lära av Generation Z:s engagemang för klimaträttvisa och systemförändring?

Medverkande

Maxida Märak (artist), Martin Hultman (Chalmers tekniska högskola), Way Out West, Linnea Claeson (tidigare svensk handbollsspelare och numera jurist & samhällsdebattör), Gustav Johansson (Jävligt Gott), Lusine Djanyan (Pussy Riot), Åsa Sandberg (Too Good To Go), Jakob Trollbäck (The New Division / FN:s globala mål), Anna Lidström (Spendrups), Louise König (The New Division), Mats Hederos (tidigare VD AMF Fastigheter), Eva Karlsson (Houdini Sportswear), Henrik Österblom (Stockholm Resilience Centre), Fredrik Moberg (Stockholm Resilience Centre), Niklas Jonsson (Sustainable Punk), Sara Persson (Västtrafik), Mattias Jägerskog (Skjutsgruppen), Birgitta Losman (Science Park Borås), Göteborg & Co, Claes Lindholtz (SJ), Per Olsson (Stockholm Resilience Centre), Gwendolenn Sharp (The Green Room), Jonas Larsson (Textilhögskolan), Celinda Palm (Stockholm Resilience Centre), Greentopia, Maria Starck (Mission anew), Jonas Fläckerud (Heart17), Yrsa Lindberg (Greenwashing i Sverige), Andreas Magnusson & Alde Nilsson (Fridays For Future/Climate Live), Andrew Merrie (Stockholm Resilience Centre), Louise Lindén (Live Green). Åsa Minoz (Viable Cities). Fler medverkande tillkommer.