Evenemang skapar förändring

Hur kan evenemang skapa långsiktig förändring för samhällets bästa?
Henrik Jutbrings forskning visar att sociala, intensiva och icke-vardagliga upplevelser (liminala platser), som just evenemang, på ett effektivt sätt kan få oss att ändra vårt beteende. Henrik slår fast att evenemang, och därigenom besöksnäringen, har potential att bidra till hållbar samhällsutveckling utanför den egna verksamheten och kan vara ett viktigt komplement till offentliga insatser. Henrik menar att evenemang kan utnyttjas som resurs i utvecklingen av hållbara städer.

Joppe Pihlgren som är verksamhetsledare på Svensk Live berättar om hur de konkret använder sig av Henriks forskning. Bland annat i spridning av Dare to Care som syftar till att motverka sexualbrott både på festivaler och i samhället i stort.

Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF, har producerat denna informativa Masterclass om hur evenemang kan skapa och bidra till förändring.

Social marknadsföring genom evenemang med Henrik Jutbring och Joppe Pihlgren. Producerad av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF.
Evenemang skapar förändring På 2 minuter med Henrik Jutbring och Joppe Pihlgren. Producerad av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF.