Vi hälsar Åsa Minoz, Viable Cities, välkommen till Klimatmötet.

Åsa Minoz är innovationsstrateg på Viable Cities, ett strategiskt innovationsprogram som handlar om att snabba på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer till 2030. Hon har länge arbetat med innovation för hållbar samhällsutveckling, bl a på Vinnova, Regeringskansliet och som entreprenör. 

Greentopia är finansierat med stöd från Viable Cities och vi ser fram emot att ta del av Åsas kunskap under Klimatmötet 11 – 12 augusti.