Fredrik Livheim – social hållbarhet och psykisk hälsa.

Fredrik Livheim är legitimerad psykolog och medicine doktor, han har doktorerat vid Karolinska Institutet på ACT-gruppbehandlingar för stress och psykisk ohälsa (här finns avhandlingen ACT treatment for youth : a contextual behavioral approach ). Fredrik är internationellt erkänd ACT-trainer. Fredrik håller utbildningar och föreläsningar kring ACT både inom och utom Sverige. Han arbetar som forsknings- och innehållsstrateg för den ideella stiftelsen www.29k.org som ska erbjuder digital självhjälp gratis för vuxna och unga. Han är även medförfattare till böcker och behandlingsmanualer om stress, de senaste är självhjälpsböckerna Tid att leva” samt The Mindfulness and Acceptance Workbook for Stress Reduction: Using Acceptance and Commitment Therapy to Manage Stress, Build Resilience, and Create the Life You Want.