Nu är dokumentationen klar! 

Evenemangssektorn som motor för samhällsutveckling och klimatomställning. Högtravande strategisnack eller riktig verkstad? Riktig verkstad säger vi! 

Greentopia@Way Out West

Nu är dokumentationen klar och vad kan vara en bättre sträcktittningsserie de sista dagarna av 2022.  

På klimatmötet Greentopia@Way Out West träffades nutida och framtida förändringsledare för att för att få kunskaper och inspireras till hållbar omställning.

Dokumentationen är uppdelad i tio avsnitt som du kan se här.

Bakom dokumentationen står Kulturakademin.

Greentopia@Way Out West möjliggjordes genom samarbete mellan, och stöd från, Göteborg & Co, Stockholm Resilience Centre, Science Park Borås, Turistrådet Västsverige, Luger Inc, Svensk Live och Way Out West.

Greentopia är finansierat av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.