Att arbeta med hållbarhet i praktiken – Fiesta Eksjö

Fiesta Eksjö som arrangerar Eksjö Stadsfest är en av många som skrivit under Löftet. De arbetar på flera områden med hållbarhet bl.a genom att främja samåkning, minska plastförbrukning och skapa en kultur där vi bryr oss om och tar hand om varandra.

Läs mer om arbetet och hur Fiesta Eksjö strävar efter att besvara följande frågor: Hur kan vår festival fostra beteendeförändring och nya initiativ för en bättre värld? Och hur kan vi ta ansvar för ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling? här.