Löftet

Vi står inför en klimatkris där livet som vi känner det står på spel. Tiden är knapp för att hitta lösningar och ändra beteenden. Greentopia samlar livemusiken, idrotten, svenska städer och andra aktörer i ett kraftfullt samarbete för att skapa förutsättningar till förändring via evenemang.

Evenemang skapar kulturella, sociala och ekonomiska värden och kan vara verktyg för en positiv samhällsförändring. I ett evenemang möts arrangörer, besökare och andra intressenter. När dessa aktörer samlas finns möjligheter för nya samarbeten och att kunna utmana varandra i utvecklingen.

Vi som är anslutna till Greentopia kommer målmedvetet att arbeta för att minska de klimatavtryck som evenemangen medför. Vi arrangörer kommer också aktivt arbeta för att påverka besökare och övriga intressenter som vi arbetar med för att tillsammans bidra till målet om klimatneutrala städer till 2030.

Det finns många samhällsmässiga utmaningar kopplade till klimatkrisen där vi generellt behöver minska vår konsumtion och energianvändning. Vi i Greentopia fokuserar på tre delområden, som vart och ett står för stor negativ klimatpåverkan – Mat & Dryck, Transport och Textil. Vi vet att evenemangen kan spela en stor roll, inte bara i att förändra avtryck under ett par dagar, utan att förändra attityder och beteenden över tid.

Greentopia är en accelerator och plattform. Greentopia kommer att peka ut konkreta sätt att nå målet om klimatneutrala städer 2030. Vi ska anta utmaningar, genomföra mätningar och samla metoder och lösningar för att bygga en kunskaps- och erfarenhetsbank för alla att bidra till och ta del av.

Med Greentopia skapar vi makt att förändra och påverka. Det här är en resa vi kan och måste göra tillsammans.


Vi som har skrivit under löftet

All My Friends Are Stars Festival
All Things Live
Arena Båstad
Besöksnäringens forsknings- och
utvecklingsfond, BFUF
Borås TME
Båstad Turism & Näringsliv
Destination Eskilstuna
Destination Jönköping AB
Eksjö Stadsfest
Event in Skåne
Föreningen LiveGreen
Got Event
Göteborg & Co
Göteborgs Kulturkalas
Hermans lada
Jubel
Light My Fire
Lilla Björkö
Liseberg
Live Nation
Luger
Musikens Hus

Popaganda
RFSL Eskilstuna/Springpride 
Riksidrottsförbundet
Rock Stage Malmö
SES – Sponsrings & Eventsverige
Skånsk Live
Stefan Sundström
Stiftelsen Tjolöholm
Storsjöyran
Sustainable Punk
Svensk Live
The Tivoli
Travel CO₂
United Stage
Urban Food Space
VAD HÄNDER I GÖTEBORG – Västra Götaland
Vetenskapsfestivalen Göteborg
Visit Sweden
Världsarvsjazzen Söderhamn
Växjö & Co AB
Way Out West
West Pride
Åre Sessions


Vanliga frågor