Testa dina kunskaper om klimatet med Climate Fresks klimatspel.

Climate Fresk – Har du inte tid att läsa de 2000 sidorna i IPCC-rapporten om klimatförändringarna? På 3 timmar låter samarbets workshopen ”The Climate Fresk” dig förstå de väsentliga frågorna om klimatförändringar för att kunna agera.
Climate Fresk är en rolig workshop baserad på kort där deltagarna spelar i 3 timmar för att förstå orsakerna och konsekvenserna av klimatförändringarna innan de får möjlighet att vidta åtgärder själva. Att förstå den nuvarande situationen är ett viktigt steg för människor enligt vår åsikt. Och eftersom människor kan ägna timmar åt att läsa IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) rapporter, varför inte spela ett kortspel istället?
The Climate Fresk gör IPCC-rapporten tillgänglig för alla. Den skapades 2015 av Cedric Ringenbach, specialist på klimat- och energifrågor. På Greentopias Meetingpoint på Way Out West an du komma och spela en kortare pop-up-variant av kortspelet.