Greentopia 2022

Under sommaren 2022 gör Greentopia nedslag på Rosendal Garden Party och Way Out West. Läs mer om våra aktiviteter på plats under Greentopia @ Rosendal Garden Party respektive Greentopia @ Way Out West.

Greentopia är evenemangsnäringens och ett antal svenska städers satsning för att minska klimatavtryck och påskynda klimatomställningen för att tillsammans med intressenter och besökare bidra till målet om klimatneutrala städer 2030. Greentopia är en satsning över tre år finansierat av det strategiska Innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.